تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

تجربه ی من: پدید آوردن زبانی نو از درون ساختار اپرای عروسکی

زبان در مفهوم کلی نظامی ارتباطی  است که به کمک نماد ها و نشانه ها به منظور توصیف / طبقه بندی و فهرست کردن تجربه ها/ مفاهیم و عواطف و اندیشه ها  در میان یک گروه انسانی رواج می…

گفتگو با بهروز غریب پور: اپرای عروسکی؛ امکانی شکفته از دل محدودیت

ایرنا- تئاتر ایرانی با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب زیاد، پس از اپرای عروسکی و جریانی که «بهروز غریب پور» مبدع و آغازگر آن بود، هم اینک در قالبی جدید خود را احیا و مخاطبانش را…

طوفان سهمگینی که در جمجمه اتفاق می‌افتد: درباره بینوایان مستعان

تصویر: مستعان سیستم فعالی در میان شبه روشنفکران  و شبه هنرمندان ایرانی  -که تعدادشان از روشنفکران واقعی و هنرمندان واقعی بیشتر است- وجود دارد  که اصطلاحا میهمانی نامیده شده…

معلق در فضا

نویسنده: بهروز غریب‌پور در ميان فيلسوفان غرب و شرق تنها کنفسيوس است که سه هزار سال پيش در مورد اهميت موسيقي سخن گفته است؛ او گفته اگر مي‌خواهيد فرهنگ يک سرزمين را تغيير…

در سرزمین ِ سعدی غریب پور: متن کامل لیبرتوی اپرای عروسکی سعدی

پس از فردوسی، حافظ و مولوی،  بهروز غریب پور،  هنرمند برجسته و خالق اپرا های عروسکی این بار به سراغ سعدی، شاعر بزرگ و اندیشمندی می رود که در یکی از سخت ترین دوره های تاریخی…

تافته جدابافته

آقا محمد شاطر دست او را گرفته است و از کوچه‌هاي پيچ در پيچ شهر مقدس با خود مي‌برد. مقصدشان خانه «آقا سيد عرب» پير و فرزانه است. جمعه است و در همان کوچه‌ها کودکان هم‌سن و سال…