تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

نگارش‌های پژوهشی

در این رسته، مهم‌تر از همه گنج شایگان (۱۳۲۵) یا تاریخ اقتصادی ایران است. کتابی است که بر اساس رسیدگی به منابع تاریخی و مخصوصاً احصائیه‌های تجارتی تألیف شده و هنوز هم واجد…

زندگی نامه

سید محمّد علی جمالزاده در یکصد و شش سالگی درگذشت. زادنش به سال ۱۳۰۹ قمری در شهر اصفهان روی داد و مرگش در روز هفدهم آبان ۱۳۷۶ در شهر ژنو فرارسید. پدرش جمال الدین واعظ اصفهان (…

تحلیل اجتماعی ادبیات داستانی معاصر: محمد علی جمال زاده و دموکراسی ادبی

سید محمد‌علی جمال‌زاده پیش از انقلاب مشروطه در اصفهان به دنیا آمد. پدرش سید جمال واعظ از روحانیون بیدار و آزادی‌خواه عصر بود و به همین سبب مورد نفرت ظل السلطان واقع شد و به…

خلقیات ما ایرانیان

جمال‌زاده، محمدعلی،1345، خلقیات ما ایرانیان،تهران؛ کتاب‌فروشی فروغی این کتاب که به‌صورت مقاله دورودرازی به نام «خلقیات» در شماره چهار مجله«مسائل ایران» (اول بهمن،1342)،به قلم…