تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

درون هزارتوی تهران (مروری بر تهران، هنر مفهومی ساخته‌ی محمدرضا اصلانی)

نویسنده: پیام غنی‌پور "تهران، هنر مفهومی" هدفمندانه تماشاگر را به پرسه‌زنی در تهران دعوت می‌کند اما عینک خود را بر چشم و ذهن بیننده می‌گذارد. قرار نیست گزارشی خبری و روزانه…

گفتگو با محمد رضا اصلانی: افسانه‌های ایرانی و سینمای مستند و آیینی

گفتگو: علیرضا حسن زاده مقدمه: در طی یک دهه اخیر از فعالیت هایم، با محمد رضا اصلانی آشنا شدم و او همواره با حضورش به برنامه هایی که بر پا داشته ام با دانش و آگاهی های عمیق…

در پدیدار شناسی روح ِسینمای ایرانی: به بهانه ی سینمای اصلانی

نویسنده: ایرج اسماعیل‌پور قوچانی در سینمای اصلانی، صورت اشیا نردبانی است برای رسیدن به صدای سازنده‌ی اشیاء. این مؤلفه اما تمرینی است سمعی و بصری که ایرانیان به لحاظ تاریخی…