تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

دانشگاه

ناصر عظیمی

علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۳۳ رشت-
تاریخ فرهنگی گیلان، تاریخ نهضت…

مشاهده تمام مطالب
فریدون بدره ای

علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۱۵، کرمانشاه
زبان شناس، نویسنده و مترجم…

مشاهده تمام مطالب
علی بلوکباشی

علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۱۴-
نویسنده و پژوهشگر مردم شناسی

مشاهده تمام مطالب
محمد منصور فلامکی

هنرهای زیبا
۱۳۱۳ مشهد
معمار و شهرساز ایرانی

مشاهده تمام مطالب
محسن حبیبی

هنرهای زیبا
۱۳۲۶ کرمانشاه-
پژوهشگر، مترجم و مولف در حوزه…

مشاهده تمام مطالب
داور شیخاوندی

علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۱۲ اردبیل-
جامعه شناسی آموزش و پرورش،…

مشاهده تمام مطالب