تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

ادبیات

مهدی اخوان ثالث

۱۰ اسفند ۱۳۰۷ مشهد - ۴ شهریور ۱۳۶۹ تهران
شاعر نوگرا، شاعر حماسی…

مشاهده تمام مطالب
صادق چوبک

تیر ۱۲۹۵ بوشهر – تیر ۱۳۷۷ برکلی
نویسنده و داستان نویس

مشاهده تمام مطالب
سیمین دانشور

۸ اردیبهشت ۱۳۰۰ شیراز - ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ تهران
نویسنده و مترجم،…

مشاهده تمام مطالب
نجف دریابندری

۱۳۰۸ آبادان-
مترجم و نویسنده

مشاهده تمام مطالب
محمود دولت آبادی

۱۰ مرداد ۱۳۱۹، سبزوار-
نویسنده، نمایش‌نامه نویس و…

مشاهده تمام مطالب
فروغ فرخزاد

۸ دی ۱۳۱۳، تهران — ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران
شاعر معاصر

مشاهده تمام مطالب
سودابه فضائلی

۱۳۲۶-
نویسنده، مترجم، پژوهشگر و اسطوره شناس

مشاهده تمام مطالب
ابراهیم گلستان

۲۶ مهر ۱۳۰۱ شیراز
کارگردان، داستان‌نویس، عکاس

مشاهده تمام مطالب
صادق هدایت

۲۸ بهمن ۱۲۸۱ تهران - ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ پاریس
داستان‌نویس، مترجم و…

مشاهده تمام مطالب
محمدعلی جمالزاده

۲۳ دی ۱۲۷۰ اصفهان - ۱۷ آبان ۱۳۷۶ ژنو
نویسنده، داستان نویس و…

مشاهده تمام مطالب
احمد محمود

احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود
۴ دی ۱۳۱۰، اهواز - ۱۲ مهر ۱۳۸۱،…

مشاهده تمام مطالب
حمید مصدق

۹ بهمن ۱۳۱۸ شهرضا - ۷ آذر ۱۳۷۷ تهران
شاعر و حقوقدان ایرانی

مشاهده تمام مطالب
سعید نفیسی

۱۸ خرداد ۱۲۷۴- ۲۳ آبان ۱۳۴۵ تهران
دانش پژوه، ادیب، تاریخ نگار،…

مشاهده تمام مطالب
غلامحسین ساعدی

۲۴ دی ۱۳۱۴ تبریز - ۲ آذر ۱۳۶۴ پاریس
نویسنده، نمایشنامه‌نویس و…

مشاهده تمام مطالب
جلال ستاری

۱۸ مرداد ۱۳۱۰ رشت-
محقق، مترجم، اسطوره شناس و اندیشمند ایرانی

مشاهده تمام مطالب
محمدعلی سپانلو

۲۹ آبان ۱۳۱۹- ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
شاعر، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و…

مشاهده تمام مطالب