تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

چرا ارج نهادن بر خانه سینما برای من به عنوان مستند ساز اهمیت دارد؟

نویسنده: محمد تهامی نژاد بنیان گذاران انجمن مستند سازان، غالبأ مستند سازانی مستقل بودند . گرچه برخی از آنها سابقه کارمندی داشتند ولی مستند هایی مستقل می ساختند . در آن…

برای سال نو: پروانه ای که روزی بال زد، در سه قرن گفتگوی واقعیت وخیال

نویسنده: محمد تهامی نژاد به سینما می گفتیم عکس مجسم و متحرک و114 سال ازآن سالن های رؤیا و عشق ونگاه خیره به جهان ، گذشت. اولین واقعه تاریخی آخر قرن نوزدهم بود. تاجری ایرانی…

بهترین مستند های اسکار ۲۰۱۲: برخی واکنش های درون کشور پاکستان به یک فیلم محمد تهامی نژاد

فیلم پاکستانی saving face، برنده جایزه اسکار اعلام شد. آسیای میانه آنلاین متعلق به پاکستان ، دربخش فارسی خود آن را حفظ صورت نامیده است. به گفته دکتر ناصر فکوهی " saving face"…