تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

هنرهای نمایشی

اکبر رادی

۱۰ مهر ۱۳۱۸رشت- ۵ دی ۱۳۸۶تهران
نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس…

مشاهده تمام مطالب
بهروز غریب پور

۱۳۲۹ سنندج
نویسنده و کارگردان تئاتر و نمایش عروسکی

مشاهده تمام مطالب
بهرام بیضایی

۵ دی ۱۳۱۷-
نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر

مشاهده تمام مطالب
اسماعیل خلج

آذر ۱۳۲۴ تهران
نمایشنامه نویس و کارگردان

مشاهده تمام مطالب
حمید سمندریان

۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ تهران – ۲۲ تیر ۱۳۹۱ تهران
کارگردان و آموزگار…

مشاهده تمام مطالب