تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

عباس کیارستمى و پرواز بى پرواى مرغک کانون

‎امروزه فرهنگ فیلم ایران را در زمره‌ی پربارترین نمونه ‏ها‌ی عصر حاضر در سطح جهان می‏دانند. اما آنچه عموماً بر تماشاگر و مخاطب معاصر پوشیده مانده، پیشینه‌ی پر فراز‌ونشیبی است…