تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

عکاسخانه قدیمی «سایه»، خیابان بیستون: پای صحبت غلامرضا بیگدلی عکاس

بیشتر مردم رشت «عکاسی سایه» را می‌شناسند. ابتدای خیابان بیستون سابق و طالقانی امروز عکاسخانه را پیدا می‌کنیم. قبلاً تماس گرفته‌ایم و می‌دانیم که آقای عکاس منتظرمان است. از…

گفتگو با مهرداد اسکویی مدیر پروژه “کارت‌پستال‌های تصویری تاریخی”

نویسنده: پریسا چیذری کارت پستالی بدوی از ایران در کتابی فرانسوی تحت عنوان «جهان در یکصد سال گذشته» که حتی کشور ایران را به رسمیت نشناخته بود، انگیزه‌ای برای تالیف کتاب‌های…