تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

هنرهای تجسمی

کامبیز درمبخش

۸ خرداد ۱۳۲۱، شیراز
طراح، کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی

مشاهده تمام مطالب
پرویز کلانتری

۱ فروردین ۱۳۱۰ زنجان- ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵ تهران
نقاش، طراح،…

مشاهده تمام مطالب
مرتضی ممیز

۴ شهریور ۱۳۱۵ تهران - ۵ آذر ۱۳۸۴ تهران
طراح گرافیک، تصویرگر،…

مشاهده تمام مطالب
پرویز تناولی

۳ فروردین ۱۳۱۶-
مجسمه‌ساز، نقاش، پژوهش‌گر و مجموعه‌دار

مشاهده تمام مطالب
حسین زنده رودی

۲۰ اسفند ۱۳۱۶ تهران
نقاش معاصر ایرانی

مشاهده تمام مطالب