تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

موسیقی

محسن حجاریان

۱۵ اسفند ۱۳۲۵ خرم‌آباد، ایران-
موسیقی‌شناس قومی

مشاهده تمام مطالب
فضل الله توکل

۱۴ آبان ۱۳۲۱، تهران
آهنگساز و نوازندهٔ سنتور

مشاهده تمام مطالب