تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.
مرور رده

فضاها و محله‌های شهری

تجربه فرم ِ محض

نویسنده: محمد هاشمی هر یک از نویسندگان کتاب های فیلمنامه نویسی ویژگی هایی را برای فیلمنامه های غیر خطی قایل شده اند و طبقه بندی هایی برای این نوع فیلمنامه ارائه داده اند که…

نقش و جایگاه بدن در شکل‌گیری هویت زنانه در طبقه اجتماعی–اقتصادی پایین ِ بم

نویسنده: مریم دژم‌خوی بر اساس کاوش باستان شناختی با روش باستان شناسی معاصر مورد مطالعاتی: بم، خانه خیابان تختی هویت یکی از مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی و انسانی است که در…

به یاد نسیم شمال

نویسنده: سورن مصطفائی به یاد و خاطره زنده یاد سید اشرف الدین حسینی معروف به نسیم شمال (1249 – 1313 ه.ش.) قاطع ترین نتیجه مستقیم یک انقلاب سیاسی، یک انقلاب ادبی است.…

پژوهشی بر مبنای روش باستان شناسی معاصر: مورد مطالعاتی شهرستان بم

نویسنده: مریم دژم‌خوی جایگاه تفریحات در شکل گیری هویت جوانان و نوجوانان چکیده تاکنون به مقوله اوقات فراغت و نقش و جایگاه تفریحات بعنوان بخشی از زندگی افراد پرداخته نشده…

گزارش مقدماتی پژوهش های باستان شناختی تپه بلوچ، شهر فیروزه، نیشابور

نویسنده: خیرالنساء جودی، مریم دژم خو؛ تصاویر: امیر محبعلی، اسحاق ریگی تپه بلوچ در حدود 20 کیلومتری غرب نیشابور واقع است. در شمال شهرستان تازه تاسیس فیروزه و در شرق بنای باغ…

عاشورای کودکی

سال های ۳۰، سال هایی پر از تهیدستی و ژنده پوشی مردمان خرم آباد که به هرسو که رو می شد، در کوچه و در بازار، در خیابان و در میدان و در مدرسه، تهیدستی و ژنده پوشی، عیان به چشم می…