تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.
مرور رده

زمان‌ها

سال ۱۲۷۰

رویدادها: • لغو قرارداد رژی پس از تحریم تنباکو • تأسیس مؤسسه عتیق توسط استاد حسین عتیقی استاد کتابت و صحافی سنتی زادروزها: • عبدالله دوامی: از استادان موسیقی ایران…

تحلیل اسطوره‌ای رمان سووشون با نگاه به تأثیر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در بازتاب اسطوره‌ها

نویسندگان : محمد علیجانی؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی چکیده: اسطوره‌ها در طول تاریخ همواره از رخدادهای سیاسی - اجتماعی تأثیر می‌پذیرند و در برابر آنها واکنش نشان…

سال ۱۲۶۱

رویدادها: • اعطای امتیاز اولین خط راه‌آهن تهران-ری (ماشین دودی) از سوی نارالدین شاه قاجار به موسیو فابیوس بواتال فرانسوی • تصویب لایحه تاسیس سفارت آمریکا در ایران توسط…

سال ۱۲۶۰

رویدادها: • 30 شهریور، پیمان آخال یا (آخال-تکه) معاهده ای میان روسیه و ایران است که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ میلادی و مطابق با30 شهریور ۱۲۶۰ خورشیدی برای تعیین مرزهای دو کشور در…