تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.
مرور رده

گالری عکس

بازار پرنده فروش

بازار پرنده فروش‌ها که علی‌رغم نام آن حیوانات دیگر را نیز شامل می‌شود، در حاشیه‌ی جمعه‌بازار هفتگی گنبدکاووس برپا می‌شود. بخش اصلی این بازار اجتماعی از کفترباز‌ و…